Публично изслушване в Европейския парламент на АСТРА – мрежа от неправителствени организации от централна и източна Европа

АСТРА Ви кани на публично изслушване „Бариери пред достъпа до репродуктивни здравни услуги и продукти“ под егидата на Работната група на Европейския парламент по репродуктивно здраве, превенция на ХИВ/СПИН и Развитие на населението

Четвъртък, 4-ти юни 2015г.

12:00 Лек обяд

12:30 – 14:30 Събитие

Конферентна зала ASP, 1E1, Altiero Spinelli Building

Европейски Парламент, Брюксел

Говорители в публичното изслушване:

Приветствие от евродепутата Софи инт Велт

Марта Шостак, Секретариат ASTRA Network

Адриана Ламачкова, Център за репродуктивни права

Милена Кадиева, Фондация „Джендър алтернативи“

Ирина Костаче, A.L.E.G.

Наташа Биелич, CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje

Нейл Датта, Европейския парламентарен форум за население и развитие

Заключителни бележки от евродепутата Хайди Хоутала.

 

 Access the event flyer in pdf

 

Facebook event

HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005340 (15.09.2014 год. – 15.09.2016 год.), финасиран от Програма „Превенция и борба с престъпността” на Европейската комисия, Генерална дирекция „Вътрешни работи”

 

На 2-3.04.2015 год., в Париж, беше проведена втората работна среща по Проект „Трафик на хора: изход и реинтеграция, бариери и възможности”.

Прочети още: Втора работна среща по Проект „Трафик на хора: изход и реинтеграция, бариери и възможности”

Главна дирекция „Национална полиция“ предостави сведения за териториалното разпределение на издадените през 2013г. заповеди за защита от домашно насилие по Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН), именно:

176 – в област Бургас;

181 – в област Варна;  

337 – в област Пловдив;

88 – в област Русе;

38 – в област София;

32 – в област Стара Загора.

 

От предоставената статистика ясно личи, че в Пловдив се водят най-много дела по Закона за защита от домашното насилие, както и се издават най-много заповеди за защита. Тази тенденция се запазва и до днес.

Прочети още: В Пловдив се издават най-много заповеди за защита по Закона за защита от домашното насилие

Важна стъпка е взета вчера срещу насилието над жени, когато Съветът на Европа, обяви нова 10 членна група за мониторинг, която ще следи и настоява за ратификацията на уникалната конвенция №210 на Съвета на Европа (т. нар. Истанбулска Конвенция), в усилията й да сложи край на насилието срещу жените.

Прочети още: Съветът на Европа създава нова група за мониторинг срещу насилието над жени

Дата и час: 29.04.2015 год. - 10.00 часа

Място: Пресцентър на БТА - Пловдив

Организация: Фондация "Джендър алтернативи"

Тема: Представяне Проект № 15-00-262/2014 г. „Ефективно прилагане на Закона за защита от домашното насилие“

Проектът се изпълнява от Фондация "Джендър алтернативи"

Прочети още: Пресконференция №1 по проекта: „Ефективно прилагане на Закона за защита от домашното насилие“

Обучителните курсове са част от дейността на Ресурсния център за икономически напредък на жени в гр. Пловдив, който Фондацията управлява като част от усилията й да подобри достъпа на жени до качествено обучение и образование.

За периода 10.2.2015г. – 29.4.2015г. общо 12 жени успешно преминаха обучителните курсове по компютърна грамотност и английски език.

Прочети още: Вторият цикъл от обучителни курсове по компютърна грамотност и английски език завърши

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.eeagrants.org

 

 

Дата и час: 29.04.2015 год. - 11.00 часа

Място: Пресцентър на БТА - Пловдив

Организация: Фондация "Джендър алтернативи"

Тема: Представяне на отчет по Проект №BG05/755 "Заедно да осигурим справедливост на уязвими групи хора"

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София (www.animusassociation.org)

 

 

 

Прочети още: Пресконференция №2 по проекта "Заедно да осигурим справедливост на уязвими групи хора"

В края на февруари 2015 год. започна изпълнението на Проект № 15-00-262/2014 г. „Ефективно прилагане на Закона за защита от домашното насилие“, финансиран от Министерството на правосъдието на основание чл. 19, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за защита от домашно насилие.

Неговата продължителност е осем месеца.

Основни цели на Проекта са:

Прочети още: Проект № 15-00-262/2014 г. „Ефективно прилагане на Закона за защита от домашното насилие“

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.eeagrants.org

 

Дата: 16-17.04.2015 год.

Място: Конферентна зала на хотел „Реал“ - гр. Пловдив, ул. „Георги Войтех” №2

Организация: Фондация "Джендър алтернативи"

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София (www.animusassociation.org)

Тема: „Осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на жертвите на домашно насилие”

 

 Таргет група: социални работници от Дирекции „Социално подпомагане“ в област Пловдив - от отделите „Закрила на детето”, както и социални работници от изнесените работни места на ДСП в други общини и представител на Регионална дирекция „Социално подпомагане” - гр. Пловдив.

Прочети още: Обучение №2 по Проект №BG05/755 "Заедно да осигурим справедливост на уязвими групи хора"

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.eeagrants.org

 

Дата: 27.03.2015 год.

Място:

Зала 2 на Апелативен съд - Пловдив

Организация: Фондация "Джендър алтернативи"

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София (www.animusassociation.org)

Тема: „Осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на жертвите на домашно насилие”

 

 Таргет група: студенти от Юридически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, съдии, прокурори, полицаи, адвокати, социални работници, психолози и представители на НПО.

Прочети още: Дискусия със студенти от Юридически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“по Проект

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.eeagrants.org

 

Дата: 20.02.2015 год.

Място: Конферентна зала на хотел „Реал“ - гр. Пловдив, ул. „Георги Войтех” №2

Организация: Фондация "Джендър алтернативи"

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София (www.animusassociation.org)

Тема: „Осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на жертвите на домашно насилие”

 

 Таргет група: съдии, прокурори, полицаи, адвокати, социални работници, психолози и представители на НПО от област Пловдив (Пловдив, Асеновград и Карлово).

Прочети още: Семинар №1 за обмяна на опит по Проект №BG05/755 "Заедно да осигурим справедливост на уязвими...

Страница 1 от 9

Май 29, 2015