- Ръководство за овластяване на уязвими групи жени

- Civil society monitoring report on implementation of the national Roma integration strategy

- МОНИТОРИНГ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ

- "Домашното насилие не е личен проблем! Потърсете помощ сега!" - информационна брошура

- BASE: National State of the Art Report - Migrant & refugee child-friendly support services in cases of sexual and gender-based violence

- Доклад "Състояние на безизходица"

Доклад „Добри практики за стратегии за младежко овластяване“

- Пилотна програма "Работилници за млади хора" по проекта CONVEY

- Обучителен пакет за учители по проекта CONVEY

- Гражданския мониторингов доклад за изпълнение на Националната стратегия за интеграция на ромите е наличен на български език

- Домашното насилие засяга всички нас! Потърсете помощ сега. Информационна брошура "Къде боли" - месец юни 2018г.

- Граждански доклад за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интеграция на ромите

- Анализ на "Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие" - Истанбулска конвенция

- Права на жените и десен популизъм

- Изследване на приложението на ЗЗДН

- Програма по превенция на насилието за деца в училищна възраст

- Ръководство за добри практики при работата по случаи на трафик на хора в България

- Доклад: 12 успешни и работещи модели за застъпничество в сферата на женските човешки права. (на английски език)

- Изследване на приложението на чл. 296, ал. 1 от наказателния кодекс в частта, касаеща неизпълнението на заповеди за защита от домашно насилие

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE - Становище на ФДА относно предложен Законопроект за равнопоставеност на жените и мъжете

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE - Доклад от Фондация „Джендър алтернативи“ пред ООН (22-ра сесия) по въпросите за половата равнопоставеност, сексуалното насилие и сексуалното образование

- Програма за работа по Закона за защита от домашното насилие на Районен съд-Пловдив, ОД на МВР-Пловдив и Фондация "Джендър алтернативи"

- Plovdiv Call to Action

„- Изследване «НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ТРАФИК НА ХОРА. СТАТИСТИКА. ОБУСЛАВЯЩИЯТ ФАКТОР - ДОМАШНО НАСИЛИЕ. ЗАЩИТА НА ЖЕРТВИТЕ. ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ.” Д-р Иван Ранчев, Наказателен съдия в Апелативен съд - Пловдив

- Заедно срещу насилието над жени

- Дискусия "Да говорим открито за насилието срещу жени"

- Световна седмица за уважение към раждането: Не ме безпокойте - раждам!"

- Mission Report April 2013

- Жени, търсещи убежище в България: аспекти на молбите за закрила, свързани с пола

- Кратък преглед на основните проблеми при прилагането на Закона за защита от домашно насилие (септември 2012г.) 

- Sexual and Reproductive Health and Rights in Bulgaria: Current Situation, Future Challenges and Priorities in the context of Global Consultations for the Post-2015 Development Framework.


- Заключителни препоръки на Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените (CEDAW)


- Препоръки към Република България от страна на Комитета за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените


- "Равнопоставеност и недискриминация в България” - Алтернативен доклад на Фондация "Джендър алтернативи" до Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените (на английски език)


- Становище на Комитета за елиминиране на всички форми на дискриминация срещу жените по делото В.К срещу България

 
Юни 17, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека