Услугите на Консултативния център на Фондация „Джендър алтернативи“ са достъпни за всички граждани, пострадали от домашно насилие или дискриминация.
         За Вас работи екип от седем юристи с опит в защитата на човешките права, двама психолози и един социален работник, специализиращи в защитата на правата на жените и двама филолози, ангажирани с координационната и техническа дейност на фондацията.

РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА НАШИТЕ БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ:

 • Правна помощ: консултации - всеки работен ден от 14 до 17ч.;
 • Процесуално представителство в съда;
 • Психологическа помощ: психо-социално консултиране - всеки работен ден от 10 до 14ч.;
 • Групови сесии за лица, преживели насилие - по заявка;
 • Работа със семейства и двойки в риск - по заявка;
 • Работа с деца в риск: в партньорство с ЦПК "Феникс" - по заявка;
 • Програма за работа с извършители на насилие - по заявка;
 • Програма за трудова реализация на пострадали от насилие жени - по заявка;
 • Програма за икономически растеж на жени, пострадали от насилие: курсове по английски език и компютърна грамотност.

Услугите се предоставят по график всеки работен ден от 10-17ч. Препоръчваме Ви предварително да си запишете час за консултация.


ЧРЕЗ НАШИТЕ УСЛУГИ, НИЕ ОСИГУРЯВАМЕ:

 • Удовлетворяване на индивидуалните  потребности на всеки нуждаещ се;
 • Безплатно консултиране; Конфиденциалност и етичност;
 • Избягване и преодоляване на социалното изключване на жертвите на домашно насилие;
 • Подкрепа за пълноценна личностна реализация и интеграция в обществото.
 • Представяне на нови стандарти в социалните услуги;
 • Сътрудничество с ключови държавни иституции по проблемите на домашното насилие;
 • Повишаване на общественото съзнание и разчупване на стереотипите, свързани с негативния феномен „домашно насилие“.Очакваме Ви в Консултативния център на Фондацията на адрес:
ул. „Райко Даскалов" №53 ("Дом Левски"), ет.2, стая 19-А.


За контакти:
Мобилен: 0879 26 01 01
Стационарен: 032/26 07 08
WEB: www.genderalternatives.org;
E-mail: .
FaceBook: Джендър алтернативи

 
Юли 25, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека