ЕИП 2009-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.eeagrants.org

Дата: 25.04.2016 год.

Място: Конферентна зала на хотел „Реал“ - гр. Пловдив, ул. „Георги Войтех” №2

Организация: Фондация "Джендър алтернативи"

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София

Тема: Представяне на резултатите  по Проект №BG05/755 "Заедно да осигурим справедливост на уязвими групи хора"

Проектът се изпълнява от Фондация "Джендър алтернативи" - Пловдив в партньорство с Фондация "Асоциация Анимус" - София.

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

 

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София (www.animusassociation.org)

Прочети още: Среща-форум за представяне на резултатите по Проект №BG05/755 "Заедно да осигурим справедливост...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.eeagrants.org

Дата: 25.03.2016 год.

Място: Заседателна зала на Община Петрич

Организация: Фондация "Джендър алтернативи"

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София

Тема: „Осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на децата - жертви на домашно насилие”

Проектът се изпълнява от Фондация "Джендър алтернативи" - Пловдив в партньорство с Фондация "Асоциация Анимус" - София.

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

 

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София (www.animusassociation.org)

Прочети още: Семинар за обмяна на опит по Проект №BG05/755 "Заедно да осигурим справедливост на уязвими групи...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.eeagrants.org

Дата: 29.01.2016 год. - 10.00 часа

Място: Пресцентър на БТА - Пловдив

Организация: Фондация "Джендър алтернативи"

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София

Тема: Представяне на финален отчет по Проект №BG05/755 "Заедно да осигурим справедливост на уязвими групи хора"

Проектът се изпълнява от Фондация "Джендър алтернативи" - Пловдив в партньорство с Фондация "Асоциация Анимус" - София.

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

 

 Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София (www.animusassociation.org)

Прочети още: Пресконференция №3 Представяне на финален отчет по Проект №BG05/755 "Заедно да осигурим...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.eeagrants.org

Дата: 19.11.2015 год.

Място: Конферентна зала на хотел „Чинар“ - гр. Хисар, ул. „Васил Петрович” №5

Организация: Фондация "Джендър алтернативи"

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София

Тема: „Осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на децата - жертви на домашно насилие”

Таргет група: 25 съдии, прокурори, полицаи, адвокати, социални работници, психолози и представители на НПО от област Пловдив.

 

 

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София (www.animusassociation.org)

 

 

Прочети още: Семинар №2 за обмяна на опит по Проект №BG05/755 "Заедно да осигурим справедливост на уязвими...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.eeagrants.org

На 2 и 3 юли 2015г., Фондация „Джендър алтернативи“ в партньорство с Фондация „Асоциация Анимус“ проведоха в гр. София обучение на социални работници от социалните услуги в област Пловдив за осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита на правата на жертвите на домашно насилие. Обучението беше организирано в рамките на проект финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.

Участници: 18 специалисти от социални услуги, които могат да окажат подкрепа на пострадали от домашно насилие на територията на област Пловдив.

 

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София (www.animusassociation.org)

 

 

Прочети още: Обучение на социални работници от социалните услуги в област Пловдив за осигуряване на ефективно...

Юни 17, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека