СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

На 11 и 12 ноември 2022 г., в гр. Пловдив, хотел „Рамада Пловдив Тримонциум“,

ще се проведе семинар

„ЛИЦЕТО НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ“

Според последния доклад на Междуправителствената експертна група по изменението на климата (IPCC) много от промените наблюдавани в климата са безпрецедентни за последните хиляди, ако не и стотици хиляди години. Някои от тях вече са в ход и са необратими през следващите стотици хиляди години. Такова е продължаващото покачване на морското равнище.

Изменението на климата е сериозна и нарастваща заплаха за нашето колективно благополучие и за здрава планета. Предизвиканото от човека изменение на климата причинява опасни и широко разпространени нарушения в природата и засяга живота на милиарди хора.

Изменението на климата засяга всички слоеве от населението, но изследванията сочат, че жените от райони, които са силно зависими от природните ресурси са най-сериозно засегнати. Тези жени се сблъскват с множество рискове и понасят по-големи тежести като продължаваща бедност, нарастващи неравенства и др.

Въздействието на климатичните промени върху здравето на жените е по-силно, отколкото върху здравето на мъжете. В световен мащаб природните бедствия от метеорологичен произход, като наводнения, бури, засушавания, горещи вълни и т.н., убиват повече жени, отколкото мъже, особено в страните, в които социално-икономическият статус на жените е особено нисък. Климатичните промени са двигател на здравните неравенства.

Жените и мъжете влияят на околната среда по различен начин и също имат различни нужди, приоритети и възможности. Следователно, за прилагането на устойчив и ефективен отговор по отношение на изменението на климата, е необходим подход, който включва индикатори, които отчитат половите различия и са неразделна част от всички политики и действия на всички нива.

В същото време, участието на жените във вземане на решения относно изменението на климата на национално, европейско и международно ниво е твърде небалансирано. Най-високият дял на жените при вземането на решения се наблюдава на международно ниво (ООН, Европейска комисия), а най-ниско на национално ниво. Участието на жените на позиции, които им дават възможност да вземат решения по въпроси, свързани с  климатичните промени у нас, както и в много други страни-членки на ЕС, е крайно незадоволително.

 

Двудневният семинар в гр. Пловдив е посветен на климатичните промени и равнопоставеността на половете, различното въздействие на изменението на климата върху здравето на жените и мъжете, ролята на жените като агенти на промяната, отчитане на нуждите на жените при вземане на решения относно разпределянето на ресурси за инициативи по изменение на климата, бюджетиране от гледна точка на равнопоставеността на половете. Семинарът е част от проект, в рамките на който е подготвена публикация, която разглежда въпроса за участието на жените в процесите на вземане на решения и обвързва този фундаментален за демокрацията въпрос с въпроса за съществуването на Планетата и необходимостта от адекватни политики, които отразяват гледната точка на мъжете и на жените. Публикацията ще бъде представена по време на събитието в Пловдив.

Лектори на семинара са д-р Зорница Спасова, гл. ас. в Националния център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването, която ще представи информация,  подготвена въз основа на  обзор на актуални литературни източници и ще обясни връзката между климатичните промени и човешкото здраве с акцент върху жените като една от най-уязвимите групи.

Феминисткият подход към околната среда и климата, като алтернативна рамка на живеене, мислене, правене и участие чрез етика на грижата ще бъде представен от д-р Милена Статева, социолог, психолог и процесен консултант, автор от екипа на Климатека, основател на сдружение "Орион - Грижа за Лидери и Авторитети".

Вторият ден от семинара ще говорим за жените и процесите на вземане на решения и жените и разпределянето на ресурси. Заедно с Мишо Гръблев, журналист с над 20-годишен стаж и докторант във Философско-исторически факултет при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, ще обсъдим какво представлява интегрирането на половите (джендър) различия при вземане на решения, вкл. и по отношение на климата и възможно ли е то у нас. Любомира Кадиева, магистър по психология и дългогодишен сътрудник към Фондация „Джендър алтернативи“ гр. Пловдив, ще представи същността на джендър бюджетирането и ще посочи добри примери и практики от страни, в които то се прилага.

Участници в семинара са представители на политически партии, институции, местна власт, граждански организации, младежки организации, медии.

Прилагаме и програма на събитието.

 

Организатор на събитието е Българска платформа към Европейско женско лоби, и се организира с подкрепата на Фондация Фридрих Еберт – София.

Лице за контакт:       Илиана Балабанова, Председател на Българска платформа към Европейско женско лоби, имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; тел. 00359 898556832

 

Българска платформа към Европейско женско лоби е юридическо лице с нестопанска цел и осъществява дейност в обществена полза. Ние сме коалиция от организации от цялата страна, които работят за постигането на равенство между половете, срещу всички форми на насилие срещу жените и за гарантиране на равнопоставено участие на жените в процеса на вземане на решения. Българската платформа се застъпва за интересите на всички жени и момичета, без значение възраст, религия, етнос, убеждения и др. От 2005 г. Платформата е пълноправен член на най-голямата коалиция в ЕС – Европейско женско лоби (ЕЖЛ; European Women’s Lobby), която обединява над 2000 организации, работещи за правата на жените. Българската платформа споделя и работи за общество, в което приносът на жените във всички аспекти на живота се признава, възнаграждава и оценява - в лидерството, в грижите и в производството; всички жени имат самочувствие, свобода на избор; всички жени и момичета са свободни от насилие и експлоатация; нито една жена или момиче не е изоставено от институциите.

 

ПРОГРАМА

ДЕН ПЪРВИ - фокус върху различното въздействие на изменението на климата и ролята на жените като агенти на промяната

 

11 ноември 2022

(петък)

 

13.00 – 13.30  Регистрация

13.30 – 14.00  Откриване

Калина Дренска, проектен координатор към Фондация Фридрих Еберт - бюро България

Илиана Балабанова, Председател на Българска платформа към Европейско женско лоби

 

14.00 – 14.15  Представяне на участниците

 

14.15 – 15.00  КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ И ЗДРАВЕ

Климатичните промени и здравето на жените. Жените - по-уязвими по отношение на въздействията на промените в климата.

Фасилитатор - д-р Зорница Спасова, гл. ас. в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към Министерство на здравеопазването. Зорница Спасова получава докторска степен по Климатология в СУ „Св. Климент Охридски“ и от 2008 г. работи върху проблемите, свързани с въздействие на изменението на климата върху човешкото здраве. Тя е част от авторския екип на онлайн платформата “Климатека“, научен секретар на Българското дружество по медицинска география, хъб мениджър на програма Climate KIC за НЦОЗА и организатор на the Lancet Countdown on Health and Climate Change в България.

Изменението на климата задълбочава съществуващото от векове социално и икономическо полово неравенство. Климатичните промени са и двигател на здравните неравенства. Жените са по-уязвими към измененията на климата заради по-крехката физиология, по-ниския среден доход, зависимото положение в обществото, специфичните активности при изпълняване на семейните задължения и т.н. В световен мащаб природните бедствия като суша, горещи вълни, наводнения и бури убиват повече жени, отколкото мъже. Тези последици зависят, освен от естеството на събитието, и от социалния статус – ефектите на разликата между половете върху продължителността на живота са по-големи при по-тежки бедствия и в региони и държави, в които социално-икономическият статус на жените е особено нисък. В сесията ще бъде обяснена връзката между климатичните промени и човешкото здраве с акцент върху жените като една от уязвимите групи. Ще бъдат посочени мерки за адаптация и примери за многосекторни решения на проблема за въздействието на изменението на климата върху здравето на жените.

 

15.00 – 15.30  Кафе-пауза

 

15.30 – 16.15  АЛТЕРНАТИВНИ ПОДХОДИ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА

            И КЛИМАТА

Климатичното време на жените

„Той казва, че жената говори с природата. Че чува гласове изпод земята. Че вятърът духа в ушите ѝ, а дърветата ѝ шепнат. Че мъртвите пеят през устата ѝ и плачът на бебетата е ясен за нея. Но за него този диалог е приключил. Той казва, че не е част от този свят, че е подходил към този свят като чужденец. Той се разграничава от жената и природата.“                                                                                     Сюзън Грифин

Фасилитатор: д-р Милена Статева, социолог, психолог и процесен консултант, автор от екипа на Климатека, основател на сдружение "Орион - Грижа за Лидери и Авторитети".

Сесията ще представи феминисткия подход към околната среда и климата. Това е алтернативна рамка и подход на живеене, мислене, правене и участие чрез етика на грижата. Както всяка утопия и тази вече се случва и се е случвала през хилядолетията. Просто сега намираме много повече възможности да я формулираме и инсталираме в начина си на живот, в ежедневието си и в системите, които градим. Милена ще представи резултатите или „находките“ от изследователския проект “Разкриване" на Орион Грид, финансиран от Европейската климатична фондация. Според Орион Грид хората имат готовност за нов подход към климатичните промени, който е феминистки и социално-екологичен в сърцевината си. Те развиват нови, екологични идентичности и съответни поведения, които да се противопоставят на вековни трансгенеративни травми и властващата в неолибералните режими нарцистична идентичност. Появяват се джобове на утопия в преобладаващо апокалиптичната дистопия, които противодействат на разрушителния ексепционализъм - усещането, че всичко ти е позволено и всяка простъпка ще ти се размине, защото си сред силните на деня. Ще завоюват ли биосферните ценности пространствата и ресурсите, завзети от алчната идеология на растеж?

 

16.15 – 17.00  Дискусия, въпроси&отговори, коментари, споделяне на опит, практика и лично мнение

 

17.00 – 17.15  Закриване на първи ден от семинара, препратки към темите за следващия ден

19.30   Вечеря за участниците

 

 

 

ПРОГРАМА

ДЕН ВТОРИ - фокус върху необходимостта от отчитане на нуждите на жените при вземане на решения на национално и местно ниво относно разпределянето на ресурси за инициативи по изменение на климата; бюджетиране от гледна точка на равнопоставеността на половете

 

12 ноември 2022

(събота)

 

9.30 – 10.00    Откриване на семинара и увод към темата за джендър  подхода при разпределянето на ресурси и жените като агенти на промяната

Илиана Балабанова

 

10.00 – 10.40 ЖЕНИТЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 

Интегриране на половите (джендър) различия при вземане на решения, вкл. и по отношение на климата

Фасилитатор: Мишо Гръблев

Мишо Гръблев е магистър по Славянска филология от 2000г. и магистър по Право от 2017г. Има повече от 20 години стаж като журналист в регионални и национални електронни медии – БНР, БНТ и др. Понастоящем е докторант във Философско-исторически факултет при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и работи в интердисциплинарна научна област между право и социология, като анализира генезиса и реализацията на домашното насилие, като резултат от половата неравнопоставеност в законодателството и социалните системи. Той е хоноруван асистент и преподавател по дисциплини като Социално предприемачество, Презентационни умения, НПО сектор и регионално развитие и др. Работи като гл. юрисконсулт на Фондация Джендър Алтернативи и длъжностно лице по защита на личните данни към нея.

Сесията ще бъде насочена към обобщено представяне на стратегията за „gender mainstreaming„ на Европейския институт за полова равнопоставеност. В конкретика и детайлно ще бъде демонстриран джендър подходът при взимането на решения, касаещи климатичните промени и разпределянето на ресурсите и участието на жените в тези решения. Ще се анализира настоящата обстановка и ще се потърси отговор на въпроса дали към момента съществуват специфични механизми за участието на жени и отчитането на джендър перспективите при взимането на решения относно климатичните промени. Ще се направят законодателни препоръки.

 

10.40 – 11.20  ЖЕНИТЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА РЕСУРСИТЕ        

Интегриране на джендър подхода при разпределянето на ресурси на национално и местно ниво, вкл. и по отношение на климатичните промени; джендър бюджетиране

Фасилитатор:  Любомира Кадиева

Любомира Кадиева е магистър по психология от 2020г.  През 2019г. завършва бакалавърска степен по социални дейности в Педагогически факултет към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Работи като доброволец към Фондация „Джендър алтернативи“ гр. Пловдив от 2008 година. А след придобиване на магистърската си степен работи като психолог в Консултативния център на  Фондацията, който е специализиран за провеждане на консултации на жени и деца, жертви на домашно насилие. Понастоящем изучава психотерапия на детско-юношеската възраст към Медицински университет-Пловдив.

Сесията обобщено ще представи същността на джендър бюджетирането. Ще бъде представена концептуална рамка за джендър бюджетиране,  входни точки за интегриране на джендър бюджетирането в рамките на Европейски структурни фондове. Ще бъдат посочени добри примери и практики от страни, в които се прилага джендър бюджетиране.

 

11.20 – 11.50  Дискусия, въпроси&отговори, коментари, споделяне на опит, практика и лично мнение за необходимостта от участието на повече жени в политиката и от джендър бюджетиране

 

11.50 – 12.00  Закриване на семинара

            Обща снимка

 

Модератор на двудневния семинар: Илиана Балабанова

Илиана Балабанова е съ-основател и председател на Българската платформа към ЕЖЛ. Тя има над 25 години опит в областта на равнопоставеността на половете, интегриране на джендър подхода в политиките и в процесите на вземане на решения, превенция и защита от насилие над жени и момичета. През годините е била ангажирана в различни дейности и на различни позиции, в т.ч. ръководител, изследовател и лектор в научни изследвания, национални и международни проекти в областта на правата на жените, член на различни консултативни съвети и експертни групи на национално и международно ниво. През 2016 – 2018г. Илиана Балабанова е вицепрезидент на най-голямата коалиция от неправителствени организации, работещи за правата на жените на ниво Европейски съюз, Европейското женско лоби (ЕЖЛ), от 2010г. досега е национален експерт в Обсерваторията срещу насилието над жените към ЕЖЛ. От 2022 г. Илиана Балабанова е член на Форума на експертите към Европейски институт за равенство между половете, където е представител на неправителствените организации на ниво Европейски съюз.

 

 

Събитието се организира от Българска платформа към Европейско женско лоби в рамките на проект „Жени, равнопоставеност на половете и климатични промени“, финансиран от Фондация Фридрих Еберт – бюро София

 

Юни 17, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека