На 04.06.2020 г. онлайн се проведе третото заседание на Управителния комитет по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Партньорите представиха работата си по проекта.

Фондация „Джендър алтернативи“ представи пилотната фаза на семинара, наречен „От теб зависи“, който беше фокусиран върху кибер насилието, основано на пола. Семинарът беше насочен към младежи на възраст 12-17 години и те бяха включени в целия процес на работа. Работилницата, както и всичките 8 семинара, подготвени по проекта, имаха 4 фази. Младите хора заявиха, че е необходим предварително подготвен powerpoint в края на потребителската фаза на семинара. Те също така заявиха, че предпочитат да избягват повторенията, тъй като във фазата на Четец се използва друг powerpoint и семинарите трябва да предвиждат по-включващи дейности, а не много теория. Към момента младите хора не са предвидили въпросник за фаза Оценител. Има въпрос дали въпросникът на проекта за оценка на обучителните дейности може да се използва в семинара.

Юли 24, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека